درباره نورپردازان گلستان

نورپردازان گلستان 2 فعالیت عمده را پیگیری و انجام میدهد . فروش و عرضه مستقیم تجهیزات نورپردازی و روشنایی از برندهای برتر ایرانی و جهانی + اجرای خدمات نورپردازی حرفه ای ساختمان در تهران , کرج و سراسر کشور و امیدواریم بتوانیم در این 2 زمینه موجبات رضایتمندی مشتریان گرامی را فراهم کنیم.